Mit ígér a Demokratikus Koalíció a férfiaknak?

24_hu_48

Közelednek a választások, ilyenkor a pártok általában elkezdik közzétenni választási programjaikat. Ha érdekel minket, hogy milyen irányvonalra számíthatunk a következő években, akkor ezeket érdemes elolvasni.

A Demokratikus Koalíció 90 oldalas dokumentumot tett közzé “Sokak Magyarországa” címmel. Lássuk mit ígér a Demokratikus Koalíció a nőknek és a férfiaknak:

“Sokak Magyarországa” – mondják, de lehet, hogy nem mindenkié: úgy tűnik a férfiak nem tartoznak a “sokak” közé. A DK nőpolitikának nevezi azt a szakpolitikát, amely a nemekkel foglalkozik. A tartalma is ennek megfelelő: minden egyes pontjában egyoldalúan a nők helyzetének javítását tűzi ki célul. Még az olyan a területeken is ez a helyzet, mint az oktatás, vagy az egészségügy, ahol több szempontból tapasztalható hátránya a férfiaknak, mint a nőknek. Még a jogegyenlőséget sértő törvények (mint például a nyugdíjtörvény) eltörléséről sincs szó…

További kommentár nélkül, a Demokratikus Koalíció programja:

“Szemléletváltást a nőpolitikában

Az élet minden területén érvényes női egyenjogúság támogatása nemcsak morá-
lis kötelessége egy európai pártnak, de a társadalom és gazdaság optimális működéséhez
is szükség van erre. A Demokratikus Koalíciónak fel kell lépnie a jelenlegi
kormány attitűdjével szemben, amely a nőket a családanya és a háztartási alkalmazott
szerepével azonosítja. Segítenünk kell a nők szerepvállalását a társadalmi és
gazdasági élet minden területén. Határozottan elutasítjuk, amikor az állam akarja
megmondani, hogy a nőknek hogyan kell élniük, amikor be akar avatkozni a legbelső
magánügyeikbe, és amikor elvitatja a nők önrendelkezési jogát saját testük felett.

4.7.1. Gátat szabni a nők elleni erőszaknak
A családon belüli erőszak kezelésére hivatott igazságügyi és szociális ellátórendszer
nem működik. Nem létezik államilag finanszírozott egészségügyi, szociális, jogi vagy
bármely más szervezet, amelyhez a bántalmazott nők és gyerekek segítségért fordulhatnak,
a nők jogaival foglalkozó szervezeteket a kormány figyelmen kívül hagyja.
• Azonnal ratifikálni kell az isztambuli egyezményt, az első jogilag kötelező eszközt,
amely a nők elleni erőszak leküzdésének átfogó szabályozását teremti meg.
Az egyezmény előírásait át kell ültetni a magyar jogrendszerbe.
• Fel kell lépni a nők elleni erőszak új formái ellen (kiber-erőszak, internetes zaklatás).
• Képzéseket, érzékenyítő tréningeket kell szervezni a rendőrség és az igazságügy
dolgozóinak, a pedagógusoknak, a szociális munkásoknak és az orvosoknak és
ápolóknak, hogy felismerjék a nőket és gyermekeket érő erőszakot, és hatékonyan
lépjenek fel ellene.
• Szigorúbban kell büntetni a prostitúciós rendszert fenntartó haszonélvezőket, erő-
teljesen kell fellépni az emberkereskedelem és a kényszerű prostitúció ellen.
• Magyarország működjön együtt az Unióval és a többi tagállammal a nőkkel szembeni
erőszak elleni fellépésben, a jó gyakorlatok cseréjében.

4.7.2. Női egyenjogúságot az oktatásban
Az oktatáshoz – főleg a felsőoktatáshoz – való hozzáférés különösen nehéz az alacsony
jövedelmű családokból származó fiatalok számára, s ez tovább erősíti azt a
gyakorlatot, amely a fiúk oktatását részesíti előnyben. A nemi sztereotípiák korlá-
tozott szerepeket rendelnek a nőkhöz. Az oktatáshoz való hozzáférésük biztosítása
mellett küzdeni kell azon attitűdök és gyakorlatok ellen, melyek meggátolják a nők
képzési szintjüknek megfelelő munkaerő-piaci elhelyezkedését, illetve a férfiakéval
egyenlő mértékű bérezését.
• Az oktatási rendszer alapelvei közt szerepelnie kell a nők és férfiak közti egyenlő-
ség előtt álló akadályok felszámolásának és a teljes egyenlőség előmozdításának.
• A nemek közti egyenlőség oktatását a tanterv és az iskolai programok szerves
részévé kell tenni. Az oktatási anyagban nem szerepelhetnek diszkriminatív tartalmak.
• Érzékenyítő tréningeket, továbbképzéseket kell szervezni a pedagógusoknak az
integrációt és a nemi sztereotípiák eltörlését célozva.
• Olyan programokat kell indítani, amelyek népszerűsítik a természettudományos
és műszaki pályákat a diáklányok között.
• Hozzáférést kell biztosítani a szakképzéshez, képzéshez, felnőttképzéshez azon
nők számára, akiknek félbe kellett hagyniuk a tanulást vagy ott kellett hagyniuk
állásukat a családtagokról való gondoskodás miatt, továbbá az egyedülálló
anyáknak is.

12640706_500024_8e1c16b0c185e00ef25a300bde73569c_wm

4.7.3. Egyenjogúságot a munkahelyeken
Magyarországon a nők képzettségét és tapasztalatát a férfiakénál kevésbé díjazzák
anyagilag, és továbbra is ők azok, akik a háztartás körüli és a családdal kapcsolatos
gondozási munkák túlnyomó részét végzik. Ez akadályozza a fizetett teljes munkaidős
foglalkoztatáshoz jutásukat, munkahelyi előmenetelüket, illetve aránytalanul
nagy terhet ró a nőkre, akik emellett gyakran szembesülnek munkahelyi diszkriminációval
is
• Egyenlő munkáért egyenlő bért: fel kell számolni a nők bérhátrányát azonos munkakörben.
Izlandi mintára bevezetjük azt az elvet, hogy vita esetén a nagyvállalatoknak
kell bizonyítaniuk azt, hogy egyenlő bért adnak a nőknek egyenlő munkáért.
• Rugalmas munkaerőpiaci megoldásokkal kell segíteni a nők munkahelyi előmenetelét.
• Növelni kell a nők általános munkaerő-piaci részvételét elősegítő szolgáltatások
számát és javítani azok hozzáférhetőségét.
• Úgy kell átalakítani a családtámogatások rendszerét, hogy ezek támogassák a
nők visszatérését a munkaerőpiacra, a gyermekvállalás után visszavezető programokat,
tovább- és átképzéseket kell szervezni.
• Bővíteni kell a gyermeknevelés és a munkavállalás összeegyeztetését lehetővé
tevő gyermekintézmények és közösségi kezdeményezések rendszerét, új bölcsö-
dékre, családi napközikre van szükség.

4.7.4. A nők problémáira is figyelő egészségügyet
Az egészségügy problémái között számos akad, amely speciálisan a nőket érinti. Ezek
megoldásában nehézséget okoznak a nemekhez tartozó sztereotip beidegződések,
ezért szükséges külön hangsúlyt fektetni az egészségügy reformjára női szemszögből
is.
• Indítsunk szűrő és megelőzési programokat az elsősorban a nőket sújtó betegsé-
gek esetében, ezeket tegyük elérhetővé a szegénységben és hátrányos helyzetű
térségekben élő nők számára is.
• Alakítsuk át a koraszülött ellátást és a gyermekegészségügyet annak érdekében,
hogy az anyák (és az apák) is ott lehessenek a kórházakban, elősegítve a gyógyulást.
• Minden nő számára biztosítani kell az oktatási rendszerben a saját testével és
egészségével kapcsolatos alapvető ismereteket, beleértve a biztonságos szexuá-
lis élettel kapcsolatos információkat is.
• A nő önrendelkezési joga alapján újra kell gondolni a mesterséges megtermékenyítés
szabályait. Biztosítani kell az egyenlő hozzáférést az egyedülálló és leszbikus
nők számára is.
• Változtatni kell a művi meddővé tétel szabályozásán, mert az nem vesz figyelembe
egészségügyi okokat, szinte kizárólag a gyerekszámhoz köti az alkalmazható-
ságot.

4.7.5. Nőket a politikába és a vállalatok vezetésébe
Elfogadhatalan, hogy a társadalom többségét alkotó nők csak igen korlátozott számban
kapnak szerepet a politika és gazdaság élvonalában.
• Annak érdekében, hogy a parlamentben, az önkormányzatokban, az állami hivatalokban
és testületekben megfelelő számban legyenek jelen a nők, az ENSZ ajánlását
figyelembe véve 30 százalékos női kvóta bevezetését támogatjuk.
• Az európai ajánlásoknak megfelelően női kvóta bevezetését tartjuk szükségesnek
a vállalatok igazgatósága és felügyelő bizottsága esetében is.

forrás: http://www.dkp.hu/SOMA.pdf

Hozzászólások