Az EMMI válaszolt társaságunk apaságról szóló állásfoglalására

Az állásfoglalásunk itt olvasható. A válasz Kottáné dr. Baranyai Mária, főosztályvezető helyettestől jött.

A Kormány – kezdi – a családokban látja a jövőt, ezért több intézkedést hozott, mely pozitívan hatott a gyermekvállalási kedvre. 2017 – ben több mint 40%-al nőtt a házasságkötések száma 2010 – hez képest. Az első házasságukat kötők átlagéletkorának emelkedése megállt. A válások száma csökkent 2010-hez képest. A legkedveltebb együttélési forma még mindig a család. A termékenységi ráta kis mértékben, de növekedett. A rendszerváltás óta jelentősen növekedett a harmadik gyermeket is vállalók száma.

A családtámogatási ellátások mindkét szülő számára rendelkezésre állnak, és a gyermekek után pótszabadság jár minkettejüknek.  2010 óta  nőtt a váláskor a közös szülői felügyeleti jog igénybevétele.

Végül köszöni a javaslatainkat az apasággal kapcsolatban.

Összességében sok pozitívumot felsoroló, propaganda ízű anyag, udvarias lezárással. Kérdés, kezdenek-e érdemben bármit az állásfoglalásunkkal. A válasz eredetije itt olvasható.

Hozzászólások