A kormány már megint csak a “nők elleni erőszakról” beszél

emberi-eroforrasok-miniszteriumaAz oktatási biztos Dr. Aáry-Tamás Lajos jelentése a gólyatábori erőszakról újabb lehetőséget kínált a kormány számára, hogy kinyilvánítsa, hogy az erőszakos bűncselekmények áldozatait nem méri egyenlő mércével és egyúttal kinyilvánítsa milyen felfogást képvisel a nemek egyenlőségéről.

A férfi áldozatok nem élvezhetnek ugyanolyan védelmet (még gyerekkorban sem), de ezúttal még ennél is tovább mentek: a jelentésben arra is kitérnek, hogy csökkenteni kell az oktatásban a nők lemorzsolódási arányát (miközben a férfiak jóval nagyobb arányban morzsolódnak le már most is) és kifejezetten lányok, asszonyok részére tanfolyamokat kell szervezni hogy folytathassák az iskolai tanulmányaikat. Mindezt nemzetközi egyezményekre hivatkozva hirdeti az oktatási biztos.

A teljes jelentés a gólyatábori erőszakról itt található. Ebből idézem a minket érdeklő részleteket:

“A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos cselekmény, mely testi, szexuális vagy lelki sérülést, kárt vagy sérelmet okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában.

 Beleértendő, de nem korlátozandó a testi, szexuális és lelki erőszakra, melyet az áldozat a családon belül szenved el, ide értve a bántalmazást, a lánygyermekkel való szexuális visszaélést, hozományhoz kapcsolódó erőszakot, a házasságon belüli nemi erőszakot, a női nemi szerv csonkítását vagy egyéb ún. hagyományos káros szokást, a nem partner általi erőszakot, valamint az erőszakhoz kapcsolódó kizsákmányolást.”

Mindenek előtt itt kiemelendő az, hogy ez az ideológia azt feltételezi, hogy a gólyatáborban a lány a neme miatt lett áldozat (nemi alapú erőszak). Ezzel önmagában is lenne gond esélyegyenlőségi szempontból, ha ezt a definíció vonatkoznak minden nemi erőszakra. Csakhogy, amikor férfit erőszakolnak meg, akkor ő nem esik ebbe a kategóriába esne – így viszont ez nem más, mint egy nemi diszkrimináció.

Ha egy heteroszexuális férfi egy nőt a neme miatt erőszakol meg, bántalmaz családon belül, akkor ugyanezen logika alapján egy homoszexuális férfi vagy egy heteroszexuális nő ugyanúgy a neme miatt bántalmazhat férfit. De nem ez a helyzet, ez egy egyoldalú megideológizált, az empirikus tényeket teljesen figyelmen kívül hagyó álláspont.

 

f“A Részes Államok kötelesek minden megfelelő intézkedést megtenni a nőkkel szemben alkalmazott megkülönböztetés kiküszöbölésére abból a célból, hogy a férfiakéval egyenlő jogokat biztosítsanak számukra az oktatás területén a férfiak és a nők egyenlőségének alapján, kötelesek különösen biztosítani:

a női hallgatók lemorzsolódási arányainak csökkentését, továbbá tanfolyamok megszervezését olyan leányok és asszonyok részére, akik idő előtt abbahagyták az iskolai tanulmányaikat;”

Ha valakinek, Dr. Aáry-Tamás Lajos oktatási biztosnak kéne a legjobban tudni azt, hogy a férfiak lemorzsolódási aránya jóval nagyobb, mint a nőké és hogy a női hallgatók aránya a felsőoktatásban is lényegesen magasabb, mint a férfiaké. Abszurd, hogy a férfiak és a nők egyenlőségének nevében nemhogy arról lenne beszél, hogy a férfiak lemorzsolódását csökkenteni akarnák, hanem épp ellenkezőleg: csak a nőkkel szemben alkalmazott megkülönböztetést ítélik el és csak a lányok és asszonyok lemorzsolódását szeretnék csökkenteni, ezzel egyenlőség helyett még nagyobb egyenlőtlenséget teremteni a magyar oktatási rendszerben.

Hozzászólások