Feminista attitűdök a férfiakkal szemben

11313144106_271ff7bfe0_k1-1024x683Sokszor halljuk mostanában, hogy a feministák nem férfigyűlölők, hanem a nemek társadalmi, politikai, gazdasági egyenlőségének képviselői. Néha még el szokott hangzani az is, hogy bár valóban vannak radikális feministák, akik utálják a férfiakat, de ők csupán egy kisebbséget alkotnak a mozgalmon belül…

Azonban, még ha személyes tapasztalatainkat megpróbáljuk is félretenni, e gondolatmenet kapcsán akkor is lehet hiányérzetünk. Ugyanis nem veszi számításba a férfiakkal szembeni attitűdök lehetőségeinek sokféleségét. Pedig fontos az, hogy milyen érzelmeink, előítéleteik vannak más társadalmi csoportokkal szemben, hiszen ez nagyban befolyásolhatja azt, hogy mennyire tudunk objektívan viszonyulni társadalmi helyzetükhöz, hogy mennyire tudunk úgy foglalkozni a saját problémáinkkal,  hogy közben tekintettel vagyunk rájuk is.

Úgyhogy érdemes egy kicsit jobban beleásni magunkat ebbe a témába, és megnézni azt, hogy milyen kapcsolatot talált a feminista identitások, és a férfiakkal szembeni attitűdök között az a kutatás, melynek eredménye nemrég jelent meg a Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóiratban.

Szabó Mónika, az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központjának adjunktusa, szociálpszichológus, és Pál Mónika, pszichológus 18 évnél idősebb magyar nők körében végzett kérdőíves vizsgálatot. A férfiakkal szembeni attitűdök mérésére a Peter Glick és Susan Fiske által kifejlesztett Ambivalencia a Férfiakkal Skálát alkalmazták. A válaszadók számára állítások voltak megfogalmazva, melyekre egy Likert skálán tudtak válaszolni a „teljesen egyetértek”-től az „egyáltalán nem értek egyet”-ig bezárólag.

Az Ambivalencia a Férfiakkal Skálának két altípusa a férfiakkal szembeni ellenséges és jóindulatú attitűdöket méri. Nézzünk meg pár példát arra, hogy milyen állítások fogalmazódnak meg.

Ellenséges attitűdök a férfiak felé:

  • Amikor a férfiak segítenek a nőknek, akkor azt azért teszik, mert azt szeretnék bizonyítani, hogy jobbak a nőknél.
  • Amikor a férfiak betegek, úgy viselkednek, mint a kisbabák.
  • A legtöbb férfi szexuálisan zaklatja a nőket, még ha enyhén is, hiszen hatalmi pozícióban vannak felettük.

Jóindulatú attitűdök a férfiak felé:

  • Minden nőnek szüksége van egy férfira, aki vigyáz rá.
  • A férfiak inkább hajlandóak veszélyeztetni magukat mások érdekében.
  • A férfiak többnyire hasznos pénzügyi biztonságot nyújtanak a nőknek.

A kérdőívet kitöltő nők 8 fokozatot tartalmazó skálán jelölhették meg saját viszonyulásokat a feminizmushoz, mely a „károsnak tartja a feminizmust”-tól, a „feminista aktivista vagyok”-ig terjedt. A tanulmány készítői ez alapján 3 nagyobb csoportot különböztettek meg: akik feministának tartják magukat, akik nem tartják magukat feministának, és akik kifejezetten feminista-ellenesek.

nevtelen

Az eredmények azt mutatják, hogy a férfiakkal szembeni ellenséges előítéletesség a feministákra jellemző leginkább (az értékpontszám a feministák esetében 3,45), míg a nem feministák (2,88), és a feminizmus-ellenesek esetében (2,70) kisebb mértékű.

A férfiakkal szembeni jóindulatú előítéletesség terén fordított a helyzet, az ilyen típusú előítéletek leginkább a feminizmus ellenesekre jellemző (3,49 értékpont) és a feministákra pedig a legkevésbé (1,66).

Azt gondolom, hogy ennél erősebb bizonyíték aligha kell ahhoz, hogy belássuk: nemcsak létjogosultsága van a feminista politika kritikájának esélyegyenlőségi szempontok alapján, de nagy szükség is van rá.

Hozzászólások