Nemek közti konfliktus: valós probléma?

Kölnei Líviával, a Talita.hu keresztény női magazin szerkesztőjével folytatott beszélgetéseink során (lásd: itt és itt) már szóba kerültek a nők és a férfiak kapcsolatának problémái az emancipáció kapcsán. Lehetséges-e, hogy a férfiak és a nők megértsék egymást? Lehetséges-e, hogy ne „nemi háború” és ellenségeskedés legyen?

Konfliktus

Hogy ezek a kérdések rendszerint előkerülnek akkor is, ha egyik fél se gondolkodik nemek háborújában, jelzi, hogy fontos erről is szót ejteni. Azt látjuk, hogy sokan kimondva, kimondatlanul úgy képzelik el ezt, hogy ha valami jó a férfiaknak, az rossz a nőknek, és fordítva.

mediaUgyebár arról már sokszor szót ejtettünk, hogy szerintünk ez nincs így. Miért tűnhet mégis ez a közbeszéd domináns véleményének, ha nem feltétlenül ez a valóság?

Gondoljunk csak például abba bele, hogy egy politikai célokkal rendelkező közösség befolyásos tagjai saját politikai érdekekkel is rendelkeznek. Mindig kérdés, hogy az általuk képviselt társadalmi csoport érdekét felül tudják-e írni a politikai érdekek, melyek a politikai hatalom megszerzésére és megtartására irányulnak. Az általuk képviselt csoport (saját csoport) és a másik csoport közti törésvonalak erősítésével, új konfliktusokat generálásával, a már meglévő konfliktusok kiélezésével nagyobb politikai hatalomra tehetnek szert.

Ezek az alapvetően politikai indíttatású narratíváknak könnyen jóhiszemű követőivé válhatnak mások, hiszen látszólag magyarázatot adnak az ember saját élete során tapasztalt problémáira. Ez jellemzően nem marad válasz nélkül, hanem kivált egy ellenreakciót is annak a társadalmi csoportnak a részéről, amely a másik oldalon van.

De mi is a nők és a férfiak érdeke valójában? Érdeknek valami olyasmit nevezhetünk, amely hozzásegíti az adott csoport tagjait kollektív és egyéni szükségleteik kielégítéséhez, amely végső soron pozitív hozadékkal jár a csoport, és a csoporttagok számára. Egy csoport érdeke nem függ attól, hogy más személyekre, csoportokra milyen hatással van, tehát különböző csoportok érdekei sérthetik egymásét.man-and-woman-tug-of-war-e1437042255886

Ha nincs belső korlát (pl. morális), vagy külső korlát (pl. szabályrendszer), akkor nagy esély van arra, hogy különböző csoportok nem tudják konfliktusmentesen összeegyeztetni az érdekeiket. Egyenlőtlen erőviszonyok esetén elképzelhető, hogy bizonyos csoportok egyáltalán nem képesek az érdekeiket érvényesíteni és csak az elnyomás jut nekik osztályrészül.

Érdekek összeegyeztetése

Ha azonban valóban a társadalmi egyenlőség keretein belül határozzuk meg az érdekeket (elfogadva az egyenlőséget, mint közérdeket) akár a nők, akár a férfiak szempontjából, már más a helyzet. Ez esetben nem arra törekszünk, hogy a maximumot szerezzük meg a társadalmi javakból és minimalizáljuk a kötelezettségvállalásunkat, hanem csupán arra, hogy ne kerüljünk hátrányos helyzetbe.

Azt gondolom, hogy ha ezen belül maradunk nehéz elképzelni, hogy jelentősebb konfliktusok alakuljanak ki a nemek között. Az egyenlőség, mivel közös érték, integrációs erővel bír, és szolidaritást feltételez más társadalmi csoportok irányába is. Akik így gondolkodnak, azok nem harcolnak egymás ellen, hanem figyelembe veszik a másik szempontjait is, reflektálnak egymásra.

gender-equality_650x400_71452489946Az is lehetséges, hogy valaki nem ért egyet az egyenlőséggel, mint vezérelvvel. Nem az egyenlőség az egyetlen elv, amely mentén határokat lehetne szabni az öncélú érdekérvényesítésnek. Például az igazságos munkamegosztás is lehet ilyen. Mivel a munkamegosztás speciális privilégiumokkal és kötelezettségekkel jár együtt, itt már inkább elképzelhető konfliktus nők és férfiak között, mivel eltérhet a nők és a férfiak véleménye arról, hogy milyen munkamegosztást nevezhetünk igazságosnak. Ha azonban a férfiak és a nők csoportja között egyetértés van arról, hogy milyen az igazságos nemi munkamegosztás, akkor az ugyancsak elősegítheti a társadalmi integrációt és szolidaritást.

Szóval azt gondolom, hogy mindig lehetséges a párbeszéd, az együttműködés, a közös érdekek megtalálása, de ehhez az kell, hogy ne az öncélú érdekérvényesítés uralkodjon el, hanem mindig a társadalmi szolidaritás keretein belül maradjunk.

Hozzászólások