Szemléltessük mit ért az Európai Unió nemek közti egyenlőség alatt!

european_union_map_flag-100310373-primary-idge_Az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást a nemek közti egyenlőségről, a 2015 utáni időszakra vonatkozóan. Az alábbiakban azt nézzük meg, hogy az EU egyenlőségre vonatkozó stratégiája, mennyire “egyenlőtlen”, avagy miként hagyja az EU figyelmen kívül azokat az egyenlőtlenségeket, megkülönböztetéseket, amik a fiúkat, férfiakat érintik.

Három kategóriát különböztettem meg, attól függően, hogy a javaslat a nők, vagy a férfiak irányába pozitív.

 1. Nő-pozitív: a nőket támogató javaslatok, a nők vélt/ valós hátrányának/megkülönböztetésének említése
 2. Férfi-pozitív: a férfiakat támogató javaslatok, a férfiak vélt/valós hátrányának/megkülönböztetésének említése
 3. Semleges: a férfiak és a nők irányába is pozitív

Ezek alapján jelöltem az ide vonatkozó pontokat aláhúzással az elfogadott szövegben.

Az EP által kijelölt szempontok: az erőszak, nemi reprezentáció, az egészség, az oktatás, a család, a munka, a sztereotípiák és az etnikai kisebbségek voltak.

1. ERŐSZAK

nevtelen
Az első pontban a képviselők arra kérik fel a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő a nőkkel és a lányokkal szembeni erőszakkal kapcsolatosan átfogó és kötelező erejű szabályokat. Figyelemreméltó, hogy nem a nemi erőszakra vonatkozóan, hanem az erőszakkal szemben általában. Mindez azért különösen érdekes nemek egyenlősége kapcsán, mert e tekintetben épp a férfiak vannak felülreprezentálva. Ezt szemlélteti a következő ábra:

Sérülések megoszlása nem és régiók szerint. Az erőszakot a világoslila szín jelöli.

12794658_1705781626363408_3704404865189690178_o

2. NŐI KVÓTA

nevtelen
Ha női kvóta bevezetéséről szó van, akkor a férfi kvóta bevezetéséről is lehetne, azokon a területeken, ahol a férfiak alulreprezentáltak. Különösen az EU nemek közti egyenlőség stratégiájának kialakításának ügyében volna fontos mindez nem egyéni, hanem képviseleti szinten. Hogy ezen a területen valóban szükség volna egy nagyobb társadalmi reprezentációra, mi sem igazolja jobban, mint ennek a tervezetnek az egyoldalúsága (mely csupán a női érdekérvényesítő szervezetek bevonásával készült el) .

protest-slut-walk

Női érdekérvényesítés

3. EGÉSZSÉG ÉS OKTATÁS

nevtelen
Itt csupán az abortuszról és a nők testi önrendelkezési jogáról van szó, holott az egészség területén azt látjuk, hogy az Európai Unióban a férfiak várható élettartama 5 évvel alacsonyabb, mint a nőké, az oktatás területén pedig azt, hogy a felsőoktatásban végzetteknek csupán 40%-a férfi.

A nők és férfiak várható élettartama közti különbség országonként

e3675g3

Nők aránya a felsőfokú oktatásban

share_of_women_in_tertiary_education_by_country_latest_available_data

4. CSALÁD ÉS MUNKA

nevtelen
Szó esik arról, hogy a női munkavállalók arányát növelni kell, arról viszont nem, hogy az apák családban eltöltött idejét is (Csupán arra van egy utalás, hogy a családi élet és a munka igény szerinti egyensúlyba hozásához a férfiak és a nők számára is rugalmas munkavégzési formákra van szükség. Ez azonban nem jelenti azt, hogy kitűzött cél – öncél – lenne az apák családon belüli szerepének felértékelése). Az apák egyenlő jogairól ugyancsak nincs szó.

A női és férfi nyugdíja közti különbség is említésre kerül, az viszont nem, hogy számos országban (pl. Magyarországon is) még mindig eltérő feltételek alapján mehetnek el nyugdíjba a nők és a férfiak.

201102280003_banyasz

5. SZTEREOTÍPIÁK, ETNIKAI KISEBBSÉGEK:

nevtelen

Csak az van megfogalmazva célként, hogy a médiában ne sztereotip nőszerep jelenjen meg. A médiában megjelenő sztereotip férfiszerepről nem esik szó.

fb88da87326675d192ae9df38f27e7747af8754b211d8c1d130aeb76bf025ecf_large

sztereotip férfikép

Az etnikai kisebbségek esetében csak azt emelik ki, hogy a nők jogaira oda kell figyelni…

lead_large

….miközben például egyes etnikai kisebbségekhez tartozó fiúk nagy arányban vannak kitéve a nemi szerv csonkításnak.

ÖSSZEGZÉS

Azt látjuk tehát, hogy az EP nemek egyenlőségére vonatkozó iránymutatásában összességében 11 olyan javaslat hangzik, amely a nők helyzetének javítását szolgálja:

 1. Nőkkel, lányokkal szembeni erőszak ellen átfogó kötelező szabályok
 2. Nőket érintő új típusú erőszak (pl. internetes zaklatás)
 3. Nők körében egyre gyakoribb szegénység
 4. Leánykereskedelem, prostitúció
 5. Több vezető nő legyen (női kvóta)
 6. Abortuszhoz való jog
 7. Női munkavállalás növelése
 8. Nők által végzett be nem jelentett munkák visszaszorítása
 9. Nők és férfiak fizetés és nyugdíjkülönbsége
 10. Ne a sztereotip nőkép jelenjen meg a médiában, illetve a hirdetésekben
 11. Kisebbségekhez tartozó nők jogainak megerősítése

2 olyan javaslat van, ami a semleges kategóriába esik:

 1. A nők és a férfiak elleni erőszak elleni fellépés jelenjen meg az Unió kül – fejlesztési és kereskedelmi politikájában
 2. A nők és a férfiak számára rugalmas munkavégzési formákra van szükség

Olyan javaslat egy sincs, amely a férfiak helyzetének javítását szolgálná

Hozzászólások