A problémákra is közös megoldást kell találni

49542334_1510764809026069_4657494657842806784_oBárhogy is gondolkodjunk arról, hogy mik a nők és a férfiak ideális társadalmi szerepei, hogy milyen irányba mozduljunk el, hogyan váljon a nők, vagy a férfiak számára jobbá a társadalom, jó lenne ha nem távolódnánk el attól, hogy a nők és a férfiak közötti egységen alapuljon a gondolkodásunk. Vannak olyan problémák, amik a nőket, vagy a férfiakat jobban (vagy kifejezetten az egyik nemet) érintik, ezekkel fontos foglalkozni, de ezekre is olyan megoldásokat kellene keresni, amik a közös célok felé orientálnak minket (pl. kölcsönös támogatás egymás problémái iránt).

Ma – sajnos – nagyon sok esetben azt tapasztalhatjuk, hogy az egyik nem irányába pozitív célok vannak olyan politikába rejtve , ami a másik nem számára nem kínál semmit, és emiatt a pozitív célokra is rávetül a nemek közötti harc árnyéka. Szeretném ha a problémák megoldására megjelenne egy integrált szemléletmód a jövőben, amihez igazítani lehet a nők – és a férfiak helyzetét javítani szándékozó célokat és politikákat. Azt gondolom, hogy ehhez minden feltétel adott, csak nyitottabbnak kell lenni egymás nézőpontjaira, problémáira.

Az önmagában is nagyon fontos lenne, hogy amit képviselünk az a nők és a férfiak közötti társadalmi szolidaritás elvén álljon, és a nők és férfiak speciális problémáira (mint például a nők karrierépítéssel kapcsolatos nehézségei, vagy a férfiak válás utáni helyzete) is olyan megoldást találjunk, ami kölcsönösen támogató. Ráadásul könnyen be lehet látni azt is, hogy ez mindenki számára kedvezőbb lenne, hiszen társadalom felével szemben nem is lehet jelentős változást elérni (legfeljebb erőszakkal és elnyomással, ami viszont a legrosszabb lenne). Én úgy látom, hogy ennek ellenére sokan nem tartják ezt szem előtt, vagy – rosszabb esetben – nem is érdekli őket. A gátlástalan érdekérvényesítés, a másokkal szembeni tolerancia hiánya, a sértettség és az ebből adódó egyoldalú világnézet, az információhiány (a másik helyzetének nem megfelelő ismerete) mind hajlamossá teszik az embert arra, hogy olyan politikák támogatójává váljon ami elvtelen és a saját csoportja számára kedvezőbb.

Ez manapság természetesen csak a legritkább esetben koherens, hiszen ritkán találkozunk olyan ideológiákkal, amelyek mondjuk vállaltan el akarnák nyomni a nőket, vagy a férfiakat. A problémát sokkal inkább az alapvető értékek szelektív alkalmazása okozza. Olyan értékek meghatározóak manapság amik alkalmasak arra, hogy megteremtsék azt az integrált politikát, amit szeretnénk, ami a nők és a férfiak társadalmi jólétét is megteremthetné és közös célok lehetnének, csak sajnos egyelőre szelektíven és egyoldalúan történik ezeknek az alkalmazása, nincsenek olyan erők, amik ezeket integrálni tudnák.

Hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak erre, itt van például az egyenjogúság és a társadalmi egyenlőség kérdése, ami talán legjelentősebb kérdés manapság politikailag. Hiába elfogadott a nemek közötti egyenlőség eszméje általánosan, ha férfiak esetében nem alkalmazza az állam, és a közbeszédben sincs szó erről, így a férfiak ennek inkább csak a hátrányaival találkozhatnak, az előnyével viszont nem. Úgy nem lehet integrált, a nemek egységét megteremtő politikát csinálni, ha saját alapelveinket szelektíven alkalmazzuk a nemek között. Ez a szelektív hozzáállás minden problémának (a hasonló ellenreakcióknak is) az alapja.

Ha ma körbe nézünk a világban, hogy kik a nők egyenjogúságának és kik a férfiak egyenjogúságának a szószólói, akkor azt látjuk, hogy egészen mások és ezek még csak nem is feltétlenül viszonyulnak pozitívan a másik nem egyenjogúságához. Szóval szükség van olyan társadalmi kezdeményezésekre, amik megpróbálják integrálni a nőmozgalom és a férfimozgalom által megfogalmazott előremutató, pozitív célokat és amelyek pozitív kezdeményezésekbe tudják becsatornázni azokat az energiákat is, amiket a másik nemmel szemben szolidaritás helyett inkább ellenérzéseket erősítő politikák és mozgalmak tudnak jelenleg. Remélem, hogy hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ilyen irányba mozduljunk el Magyarországon.

Hozzászólások