Nőpolitika és férfipolitika együtt

00039041Már több esetben is felvetettem azt a problémát, hogy magyarul a megfelelő szó is hiányzik ahhoz, hogy egy olyan politikáról beszélhessünk, ami a nők és a férfiak társadalmi helyzetének javításával, szerepeivel egyaránt foglalkozik.

Itthon rendszerint a „nőpolitika” kifejezést használják, amikor nemekkel/nőkkel kapcsolatos kérdésekről van szó. Ezt Vajda Róza az MTA kutatója a következőképp határozza meg: “a nők mint társadalmi csoport esélyegyenlőségét kívánja biztosítani, vagyis a nemek társadalmi helyzete között számszerűen, statisztikai eszközökkel is kimutatható különbségek felszámolására törekszik a nők helyzetét javítani hivatott célzott intézkedésekkel”. Tekintettel arra, hogy az ideális az lenne, hogy ez egy kiegyensúlyozott politika legyen, ami a nők és a férfiak szempontjait is figyelembe veszi, a nők és a férfiak számára is kedvező társadalmi változásokat hivatott elősegíteni a különböző szempontok figyelembevételével, a tartalmi változáson túl fogalmi változásokra is szükség van: nem tartható fenn továbbiakban az, hogy a nemek társadalmi helyzetével foglalkozó politika a nőpolitika fogalmára korlátozódjon.

Ha a nyugati országokban használt kifejezéseket megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy ha a politika nem is kiegyensúlyozott, de a legtöbb esetben legalább van egy olyan kifejezést erre a politikára, ami nemsemleges. “Nőpolitikáról”, vagy “férfipolitikáról” (ez utóbbi Magyarországon ugyancsak szinte ismeretlen fogalom, ha használják is, akkor inkább pejoratív értelemben) általában ezen belül szokás beszélni. 2 nagy csoport van, az egyik azoké a nyelvé, amik különbséget tesznek „sex” és „gender” között, illetve a másik azoké a nyelveké, ahol magyarhoz hasonlóan nincs külön szó erre.

A NEMEKKEL KAPCSOLATOS POLITIKA ELNEVEZÉSE

Azokban a nyelvekben, ahol külön kifejezés létezik a biológiai nemre (sex) és társadalmi nemre (gender):

gender policy (angol)
politique de genre (francia)
politica di genere (olasz)
política de género (spanyol)

Azokban a nyelvekben, amik nem tesznek különbséget sex/gender között:

geschlechterpolitik (német)
kønspolitik (dán)
kjønnspolitikk (norvég)
könspolitik (svéd)
tasa-arvopolitiikka (finn)

A gender különböző változatai (gender, genre, genere, género) nem teljesen azt jelentik, mint a magyar „nem”, sokkal inkább kulturális, szociális jelentésűek: nemi szerepek, attitűdök, identitások stb. Azért is nehéz számunkra ennek a meghatározása, mert nemcsak nincs olyan magyar szó, ami ezt jelentené, de még eredeti nyelven is többféle, vitatott jelentéssel is bír. A Geschlecht, køn, kjønn és a kön kifejezések esetében egyszerű helyzet: lényegeben ugyanazt jelentik, mint a mi „nem” szavunk, elsősorban biológiai jelentéssel bírnak. A finn tasa-arvopolitiikka kifejezés tükörfordításban egyenlőségpolitikát jelent, azonban ennek ellenére, a nemek közötti egyenlőséget célzó politikát így szokták nevezni.

Ha a Google Fordítóba beírjuk a „gender policy” kifejezést, magyar nyelven ezt az eredményt kapjuk:

Névtelen

Mint látható ebből is, ma hosszan körül kell írni ezt ha erről átfogóan szeretnénk beszélni. Mindez azt jelenti, hogy mindenképpen új fogalmakat kell bevezetnünk és első körben talán célszerű „férfipolitika” kifejezést használni és népszerűsíteni, hogy ez alá be tudjuk sorolni azokat az elképzeléseket, amelyek a férfiakkal kapcsolatban fogalmazódnak meg és jelölnek ki politikai célokat.

Az elnevezés azért is fontos, mert a nyelv alakítja a gondolkodásunk: amíg nincs elnevezése valaminek, addig nehéz bármilyen üzenetet is átadni azzal kapcsolatban. Azért is célszerű első körben ez, mert amíg nem világos, hogy ez mindkét nemről szól addig egy esetleges semleges megnevezéssel se feltétlenül tudjuk meghaladni az eddigi irányvonalat, hiszen könnyen értelmezhető az a „nőpolitika” szinonimájaként (ahogy a “nemek közötti egyenlőség” kifejezést is szokás úgy értelmezni).

A “férfipolitika” kifejezéssel ennek megfelelően azokat a politikai célokat illetjük, amelyek fiúk, férfiak, apák esélyegyenlőségét és társadalmi helyzetének javítását a célozza, a nemek közötti egyenlőség keretein belül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a politikai szereplők felé meg kell fogalmazni azt az elvárást, hogy a nőpolitikájuk mellé alakítsanak ki egy víziót, pozitív jövőképet a férfiakkal kapcsolatban is. Saját vízió és jövőkép nélkül nemcsak nem fogalmazódnak meg a férfiak helyzetét előmozdító intézkedések, de a férfiakhoz való hozzáállása a politikának folyamatosan kizárólag a többi megfogalmazott célnak van alárendelve (mint pl. a nőpolitika, a gazdaságpolitika, vagy a külpolitika).

A”nőpolitika” és a “férfipolitika” természetesen nem lehet egymástól teljesen független, azonos alapértékek mentén kell felépülnie és a kettőnek együtt koherens egésznek kell lennie, egymást ki kell egészítse, ezért végső soron indokolt, hogy magyarul is legyen egy közös elnevezése ennek, ahogy az a legtöbb nyugati nyelvben már létezik.

Hozzászólások