A Nemzeti Tehetség Program és a nemek közötti egyenlőség

A Nemzeti Tehetség Programon belül a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítása érdekeben olyan programokkal lehet pályázni, amely segíti azt, hogy a pályaválasztás előtt álló általános – és középiskolás lányok olyan területeken is kipróbálhassák magukat, amelyek esetében a nők alulreprezentáltak. Az alábbi cikkben röviden összefoglalom, hogy miről is szól ez a program, miért jó ez, illetve a minisztérium illetékesével folytatott levelezésre is kitérek, melyben arról kérdeztem őket, hogy támogatják-e a fiúkat is ilyen programmal, vagy valamilyen más módon.

A programról

A Nemzeti Tehetség Program a kormány által indított kezdeményezés, melynek alapvető célja a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítése. Ennek keretei között különböző tehetséges fiatalok segítésére szolgáló programok kerülnek lebonyolításra. A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, tehetségsegítő tanácsok. 2011. és 2016. között 10,84 milliárd forint pályázati keretösszegekből 6 928 pályázat részesült támogatásban.

ntp_szte_fok_kezdo

A Nemzeti Tehetséggondozás 2017-18. évi cselekvési program rögzíti a főbb szempontokat. A nemek közötti esélyegyenlőség támogatásáról az I. 1. h. pontja rendelkezik, mely szerint „Támogatni kell a nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális tehetséggondozó programokat különös tekintettel azon tehetség- és tudományterületeken, ahol hagyományosan a lányok, nők részvétele alulreprezentált.” Ennek megfelelően van is olyan pályázati kategória, hogy “Nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai tehetséggondozó programok támogatása.” Ez 2017-ben a  NTP-NEER-17, 2018-ban a  NTP-NEER-18 pályázati kód alatt szerepelt.

Ehhez a kategóriához tartozik egy pályázati kiírás, amiben szerepel a pályázat célja, a rendelkezésre álló keretösszeg és a feltételek, hogy minek kell megfelelnie a pályázóknak. A lényegesebbeket ismertetem az alábbiakban. Célja: A nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai tehetséggondozó programok támogatása különös tekintettel azon tehetség- és tudományterületeken, ahol hagyományosan a lányok, nők részvétele alulreprezentált. A keretösszeg 40 000 000 Ft. Ezen belül két támogatható tevékenység van.

1, támogatandó tevékenység: 

Legalább 40 órás innovatív szemléletű, társadalmi szemléletformáló hatással is bíró komplex tehetséggondozó program megvalósítása elsősorban köznevelésben tanulók bevonásával, olyan területeken, tudományterületeken, amelyeken hagyományosan alulreprezentált a lányok, nők részvétele. A program irányulhat ezen területek, tudományterületek lányok körében való népszerűsítésére, és emellett szemléletformáló céllal a fiúk bevonása is indokolt lehet annak érdekében, hogy a társadalom aktív tagjaiként elfogadóbbak és nyitottabbak legyenek a lányok ilyen területeken való szerepvállalása iránt.

Kötelezően megvalósítandó elemei:

  • Legalább egy női szerep modell bemutatása interaktív, figyelemfelkeltő és érdekes módon az alulreprezentált tudományterületek mindegyikéről bemutatva egy-egy pozitív példát.
  • Pályaorientációs tanácsadás elsősorban lányok részére, a nekik kidolgozott tematika alapján.
  • Tehetséges lányok segítése egyéni fejlesztési tervvel.
  • Az alulreprezentált tudományterületek közül legalább két területhez kapcsolódóan a célcsoport részére szervezett helyszínlátogatás.
  • Pozitív példaképek proaktív népszerűsítése médián keresztül.

57415290_2100192150098766_1411255472404561920_n

2, támogtandó tevékenység:

Olyan országos szintű, ösztönző hatással bíró, szemléletformáló programsorozat megvalósítása, melynek célja a tudományos életpályát megkezdő vagy tudományos életpályán lévő fiatal nők segítése – nem kizárólagosan, de különös figyelemmel a többszörösen hátrányos helyzetű (fogyatékossággal élő nők, roma nők) célcsoportra. A megvalósuló programok nagyban hozzá kell, hogy járuljanak a fiatal női tudósok tudományos területeken való elhelyezkedéséhez, a kutatói pályán való megmaradásához.

Kötelezően megvalósítandó elemei:

  • Képzések, tréningek, workshopok, amelyek elősegítik a fiatal női tehetségek érvényesülését a tudományos területeken, vagy amelyek elősegítik e területeken a női szerepvállalás elfogadását és a férfiakkal egyenlő mértékű megítélését.
  • Pozitív példaképek proaktív népszerűsítése médián keresztül.
  • Jelen pályázati kiírás vonatkozásban az alábbi területek tekintendőek alulprezentáltnak: – matematika, – műszaki tudomány, – technológia, – természettudomány.

Miért jó ez a program?

A Lányok Napja programsorozatot, amiről már írtam korábban (lásd itt) a Nők a Tudományban Egyesület szervezi meg minden évben a Nemzeti Tehetség Program támogatásával. Ma ha a tudosókra, politikusokra, vagy informatikusokra gondolunk, ezeken a területeken kevés olyan női minta van, ami a lányoknak inspiráló lenne ahhoz, hogy ebbe az irányba induljanak és így az előítéletekkel is nehéz szembeszállni. Ezek a programok segíthetnek abban, hogy ez megváltozzon, hogy kedvet kapjanak ezekhez a szakmákhoz, hogy több nő válassza ezeket és a nőkkel szembeni előítéletek visszaszoruljanak. Így szélesebb lesz a pályaválasztási lehetőségek köre, hogy tényleg olyan szakmát választhassanak, amit szeretnének csinálni. Az alábbi plakát a lányok és nők alulreprezentáltságára hívja fel a figyelmet és arra, hogy a Lányok Napja rendezvénysorozat hogyan járul hozzá pozitívan ahhoz, hogy a lányok is megkedveljék ezeket a területeket, hogy bátran elinduljanak ilyen irányba is.

13407135_963113497139976_6266070649632349562_n (1)

Támogatja-e a minisztérium a fiúkat is?

Mint látható a Nemzeti Tehetség Progam nemek esélyegyenlőségére vonatkozó kiírására csak lányok esélyegyenlőségét célzó pályázatot lehet benyújtani. És nincs más pályázat fiúknak. A már említett okok, ami miatt ez fontos lenne  a fiúk esetében is igazak, semmi különbség ebben. Szóval tegyük fel a kérdést hogy miért. Ugye nem gondoljuk, hogy a 10,84 milliárd forint pályázati keretösszeg 6 928 támogatott pályázata közé nem férne be, ha lenne szándék erre? Ha szándék nincs erre az kérdéseket vet fel az elvekkel kapcsolatban, ezek megvalósításával kapcsolatban, a valódi egyenlőséggel kapcsolatban. Az elvek azért elvek, mert általános érvényűek – jelen esetben azt jelenti, hogy a fiúk és a lányok támogatását is fontosnak tartjuk abban, hogy képességeiknek, vágyaiknak leginkább megfelelő irányba tudjanak elindulni.

És egyébként ez is közös érdek lehetne. A munkahelyek nemi specializációjáról van szó, a férfiak és a nők specializációja nem egymástól független dolog. Ha a fiúknak kevesebb lehetősége van a pályaválasztásban, akkor az ronthatja a lányok lehetőségeit is, ugyanis minél kevesebb férfi van bizonyos területeken, akkor alapvető demográfiai okok miatt szükségszerű következménye lesz ennek, hogy más területeken annál nagyobb lesz a férfiak túlsúlya. Hogy a nők bizonyos szakmákban kisebb eséllyel érnek el sikereket, hogy a fiatal lányok kevesebb pozitív mintát látnak, hogy  azok a nők akik mégis ezeket a pályákat választják több negatív előítéletnek vannak kitéve mind összefügg azzal, hogy más területeken a férfiak alulreprezentáltak.

És az is egy esélyegyenlőségi kérdés, hogy nem lehet ilyenre pályázni. Most képzeljük el azt, hogy alapítani szeretnénk egy egyesületet abból a célból, hogy meg szeretnénk szervezni egy “Fiúk Napja” eseményt. Hasonló céllal, hogy lássák a fiúk, hogy van lehetőségük tanárként, pszichológusként, társadalomkutatóként elhelyezkedni, vagy különböző családbarát munkakörökben és hogy ebben a társadalom támogatja őket. Szóval felvetődik a kérdés, hogy milyen lehetőségek vannak ezzel kapcsolatban, ezért felkerestem a minisztériumot egy levélben. Ebben felhívtam a minisztérium illetékesének a figyelmét, hogy a férfiak is számos területen alulreprezentáltak és nincs nincs megfelelő férfi minta ezeken a szakterületeken, ami nem csupán az egyéni pályaválasztási lehetőségének szélesítése miatt lenne fontos, hanem társadalmi okok is szólnak mellette, mint például hogy a gyermekekkel foglalkozó szakmák esetében alig van férfi és az nem jó a szocializáció szempontjából sem, hogy e területen nincs egyensúly és a férfi minták hiányoznak. Említettem azt is, hogy a program által támogatást elnyert Lányok Napja rendezvény ötlete Németországból származik, ahol – szintén állami támogatás mellett – van hasonló program fiúknak is. Végül megkérdeztem, hogy mi a stratégiájuk a férfiak alulreprezentáltságával, illetve a fiúk ilyen irányba való ösztönzésével kapcsolatban és milyen lehetőségei vannak azoknak, akik ezt az ügyet előre szeretnénk mozdítani.

Fiúk Napja rendezvény Németországban

Fiúk Napja rendezvény Németországban

A minisztérium illetékese részéről alábbi válasz érkezett:

“Tisztelt Szujó Flórián!

Szeretném megköszönni, hogy megosztotta Nemzeti Tehetség Program pályázatával kapcsolatos gondolatait, és hogy levelében írt javaslatok megküldésével gazdagította a minisztérium munkáját. Jelenleg nincs olyan kezdeményezés, amely bizonyos szakterületeken a férfiak alulreprezentáltságának pozitív előremozdítását támogatná. Ugyanakkor engedje meg, hogy megjegyezzem, hogy nagy figyelemmel olvastam sorait, értékes észrevételeit megfontolás céljából a Minisztérium illetékes szakértői és tanácsadói felé továbbítom. Munkatársaim nevében is minden jót kívánok!

Budapest, 2019. Április 10.

Üdvözlettel,
Dr. Veres Gábor
irodavezető”

Tehát érkezett egy olyan ígéret, hogy az illetékes szakértők és a bizottság meg fogják fontolni. Ez mindenképp fontos előrelépés, de továbbra is figyelemmel kell kísérni az eseményeket. Igazi kezdeményezést, melyben kifejezett kérés hangzott volna el, még nem indítottunk, ez inkább egy érdeklődő levél volt és nem is a civil társaság részéről, hanem személyes úton. Ugyanakkor a civil társaság figyelemmel követi az események, hogy milyen célok kerülnek majd megfogalmazásra és milyen programokra lehet pályázni. Ha nem történik semmi változás, akkor aktívan kezdeményezi fogjuk azt, az általános alapelvek érvenyre juttatásától kezdve egészen a részletekig.

A javaslatok, ötletek sokat segíthetnek előremozdítani az ügyet. Mely területeken fontos? Milyen tudományos eredmények támasztják alá ennek indokoltságát? Milyen további lépéseket érdemes tenni? Stb. Létre hoztunk egy űrlapot, ahol a téma kiválasztása után lehet üzenetet küldeni nekünk a kezdeményezéseinkkel kapcsolatban. Ha ötleted, vagy akár konkrét javaslatod van, amivel előre tudunk lépni, erre a linkre kattintva tudod eljuttatni nekünk.

Hozzászólások