Nyílt levelet írtunk az UNICEF-nek

20161119dr-tausz-katalin-egyetemi-tanarA Valódi Egyenlőségért Civil Társaság nyílt levéllel fordult az UNICEF Magyarországhoz, melyben azt kértük, hogy a szervezet tevékenysége során ne hagyja figyelmen kívül a fiúkat érintő speciális problémákat és esélyegyenlőségi kérdéseket se.

A Valódi Egyenlőségért Civil Társaság legutóbb tavaly kereste meg az UNICEF-et azzal kapcsolatban, hogy a szervezet tartson Lánygyermekek Világnapja mellett Fiúgyermekek Világnapját is. Ekkor kértük azt is, hogy “UNICEF Magyar Bizottság indítson el olyan akciókat, amelyek ráirányítják a figyelmet a fiúkkal szembeni diszkriminációra és arra, hogy a fiúk is világszerte szenvednek el nemükből adódó hátrányokat, igazságtalan bánásmódot”, illetve, hogy “hozzanak létre olyan kezdeményezéseket, amelyek ezek megszüntetését célozzák”Akkori válaszukban elmondták, hogy egyetértenek azzal, hogy fókuszba helyezzük a fiúgyermekeket érintő problémákat is, de nemzeti bizottságként kevés lehetőségük van a globális világnapok bővítésére. Megvizsgáltuk az UNICEF Magyarországhoz közösségi oldalán 2019-ben közzétett tartalmakat, ez alapján elmondhatjuk, hogy úgy látjuk, hogy eddig ilyen témákkal a szervezet egyáltalán nem foglalkozott (erről bővebben a levélben).

Levelünkben ezúttal egy olyan kérdésre irányítottuk a figyelmet, amely kétségtelenül a szervezet hatásköréhez tartozik: arra, hogy a társadalmi szemléletformálásban, az értékek közvetítésében, a közösségi médiában, illetve különböző kezdeményezéseken, programokon keresztül fontos, hogy megjelenjenek a fiúkat érintő problémák, illetve esélyegyenlőségi kérdések is. Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy ebben nagy felelőssége van az olyan szervezeteknek, mint az UNICEF. Ezt figyelembe véve kértük, hogy a jövőben foglalkozzanak a nemek közötti egyenlőség ezen oldalával is és ehhez támogatásunkat is felajánlottuk. Emellett elismerésünket fejeztük ki a szervezetnek a lányok helyzetének javítása és egyenlősége érdekében eddig végzett munkájáért, illetve az Apák Napi rendezvénysorozatukért.

Az UNICEF Magyarország részére elküldött nyílt levelünk:

Tisztelt Dr. Tausz Katalin! Tisztelt UNICEF Magyarország!

A Valódi Egyenlőségért Civil Társaság nevében korábban egy nyílt levélben azzal kerestük meg önöket, hogy indítványozzák, hogy az ENSZ és az UNICEF a Lánygyermekek Világnapja mellett a fiúgyermekekkel való törődésnek is szenteljen egy napot, illetve hogy a jövőben fordítsanak figyelmet a fiúgyermekek speciális problémáira is és hozzanak létre ilyen célokat kitűző kezdeményezéseket is.

Örömmel fogadtuk akkor, hogy válaszukban elmondták, hogy az UNICEF Magyarország is támogatja, hogy fókuszba helyezzük a fiúgyermekeket érintő problémákat. Emellett szintén elismerésre méltónak tartjuk az Apák Napi programsorozatukat, illetve hogy rendszeresen, példaértékűen foglalkoznak a lányok helyzetével és társadalmi egyenlőségével.

Most azonban egy olyan üggyel kapcsolatban írunk önöknek, ahol sajnos egészen mást tapasztalunk, és ami a világnapokkal ellentétben az önök hatásköre. Úgy látjuk ugyanis, hogy a szemléletformálásban, értékek közvetítésében, a közösségi médiában megjelenő tartalmakon, illetve különböző kezdeményezéseken, programokon keresztül sem jelennek meg fiúkat érintő speciális problémák az UNICEF részéről. Se azok, amikről korábban írtunk a nyílt levelünkben, se mások.

Az idei Férfinap alkalmából elvégeztünk egy tartalomelemzést az önök közösségi oldalán, 2019. január 1. és 2019. november 19.-e között, az időszak során közzétett bejegyzéseket vizsgálva meg, azzal kapcsolatban, hogy milyen nemek helyzetét speciálisan érintő tartalmak jelentek meg. Ennek meghatározása úgy történt, hogy azokat vettük figyelembe, amelyek kimondottan a lányokkal, vagy fiúkkal kapcsolatban fogalmaznak meg pozitív üzenetet, vagy egy olyan társadalmi problémát tárgyalnak, amely csak az egyik nemet érinti, vagy az egyik nemet speciálisan érinti és ennek speciális jellege került kiemelésre.

Ennek alapján úgy látjuk, hogy 26 ilyen tartalom jelent meg, melyet az alábbi módon lehet csoportosítani:

Névtelen
Ahogy azonban az a táblázatból látszik, 0 alkalommal jelent meg olyan tartalom, amely a fiúk speciális helyzetével, egyenlőségével foglalkozott volna, vagy valamilyen speciálisan nekik szóló, róluk szóló üzenetet tett volna közzé. Ahogy azt korábban is elmondtuk, nem gondoljuk, hogy mindezt indokolhatná az, hogy a fiúknak nincsenek speciálisan őket érintő problémái. Korábbi levelünkben számos problémát vetettünk fel, mint például, hogy a fiúkat jobban érinti gyerekmunkának való kitettség, gyakrabban éri őket halálos kimenetelű erőszak, nemi szervcsonkításnak vannak kitéve, a világ számos országában nagyobb arányban esnek ki az oktatásból, alacsonyabb várható élettartamra számíthatnak, illetve például amint önök is említették válaszlevelükben, a gyerekkatonaságnak is nagyobb arányban vannak kitéve.

Ezek mind nem függetlenek attól, hogy a társadalom hogyan gondolkozik róluk. Azt gondoljuk, hogy az olyan szervezeteknek, mint az önöké, nagy szerepe lehet a társadalom szemléletének pozitív alakításában. Ezért kérjük önöket, hogy ezekre a problémákra is hívják fel a társadalom figyelmét és hozzanak létre olyan kezdeményezéseket, amelyek pozitív irányú változást eredményeznek. Akár konkrétabb javaslatokkal, ötletekkel is szívesen segítünk ebben. Kérjük, fontolják meg a levélben leírtakat.

Üdvözlettel,

Toplak Zoltán, elnök

Szujó Flórián, alelnök

Kling Ferenc, alapító tag

Hozzászólások