Az Egyesületről

49629718_1976715745775262_137291709108191232_nA Valódi Egyenlőségért Egyesület egy olyan szervezet, mely szerint a nemek közötti egyenlőséget a nők – és a férfiak perspektíváit is figyelembe véve kell megközelíteni. Tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek egyenlőségére is. Politikailag független szervezet vagyunk, a fiúk, férfiak és apák egyenlőségi szempontjait is be szeretnénk emelni a közéleti kérdések közé és emellett a lányok, anyák és nők nézőpontjainak képviseletét is ellátjuk. A nemek közötti egyenlőséget a férfiak, nők és gyermekek közös érdekének tartjuk.

A Valódi Egyenlőségért Egyesület elismerésre méltónak tartja az elmúlt évtizedek során a kormányzat és a társadalom egyéb szereplői részéről a nők társadalmi helyzetének javítására tett erőfeszítéseket. Emellett azt is látjuk, hogy további lépésekre van még szükség ahhoz, hogy elérjük a nők egyenlőségét az élet különböző területein. Ugyanakkor szintúgy az egyenlőség fontos kérdéseinek tartjuk az olyan férfiakat érintő egyenlőségi kérdéseket, mint az apák társadalmi egyenlősége, a fiúk iskolai kihívásai, vagy a férfiakkal szembeni erőszak társadalmi elfogadottsága. Az egyik fő célkitűzésünk, hogy a fiúk, férfiak és apák egyenlőségét érintő kihívásoknak hangot adjunk, összhangban a lányok, nők, anyák, illetve a gyermekek egyenlőségével.

A Valódi Egyenlőségért Egyesület története 2018-ban indult, amikor a Valódi Egyenlőséget Facebook csoport tagjai megalapították a Valódi Egyenlőségért Civil Társaságot. Két évvel később az egyesület taglétszámának növekedésével egyesületté váltunk. Jelenleg 10 tagunk, de célunk, hogy növekedjen a taglétszámunk és minél többen, minél aktívabban tudjuk képviselni céljainkat.

Az egyesület tevékenysége:

1. Nyílt levelek, javaslatok, média cikkek írása, kampányok, demonstrációk megtartása céljai elérése érdekében.
2. Mentálhigiénés tanácsadás erre igényt tartók számára.
3. Kiadványok (könyvek, videók, hanganyagok, stb.) készítése és terjesztése céljai érdekében.
4. A társadalom és a politikai aktorok figyelmének felhívása (pl. tüntetésekkel, demonstrációkkal, média szerepléssel) a képviselt ügyekre, társadalmi kérdésekre.
5. Férfi, női és gyermek érdekképviselet.
6. Kormányzati szervekkel, hatóságokkal együttműködés céljai elérése érdekében
7. Más férfi-, női- és gyermekszervezetekkel együttműködés a közös célok elérése érdekében
8. Együttműködés más civil szervezetekkel a közös célok elérése érdekében.
9. Jogalkotásra építően hatni, jogszabályok előkészítésébe aktívan bevonódni, a férfiak és nők egyenjogúságának, a szülői jogok egyenlőségének, illetve a képviselt társadalmi csoportok érdekeinek megfelelően

Az egyesület tevékenységének főbb területei:

1. Nemek egyenlősége és politikai reprezentációja: Olyan személetmód jusson érvényre az alkotmányban, a törvényekben és a közéletben, amely ugyanúgy alapnak tekinti a férfiak, apák és fiúk jogi– és társadalmi egyenlőségét, mint a nőkét. Az alkotmány úgy módosuljon, hogy irányozza elő a nők és a gyermekek mellett a férfiak védelmét is, a törvényekben rögzített, a nemek alapján történő diszkrimináció szűnjön meg/kerüljön módosításra. A joggyakorlat is kerülje a nemek alapján történő diszkriminációt. A nőpolitikájukhoz hasonlóan a politikai erők dolgozzanak ki férfipolitikai programot is, mely összhangban van azokkal az értékekkel, amin a nőpolitikájuk alapul. A döntésekbe a nőszervezetek mellett vonják be a férfiszervezeteket is. Olyan civil társadalom jöjjön létre Magyarországon, amely a férfiak különböző rétegeit is képviselni tudja a nők képviseletén túlmenően. Ez a terület kiemelt abból a szempontból, hogy alapfeltétele annak, hogy a többi a területen megfogalmazott cél elérhető legyen.

2. Szülők és gyermekek: A szülők egyenjogúsága, a szülők szerepeinek megerősítése. Olyan társadalmi változások induljanak el, hogy az apák is teljesen kompetens szülőként legyenek elismerve a nők mellett a gyermekek életében, a törvények és a társadalmi gyakorlatok által egyaránt. Legyen ösztönözve, hogy a gyermeknek már kisgyermekkorban is lehetősége legyen mindkét szülővel ugyanolyan erős kötődést kialakítani. Válást követően váltott elhelyezés legyen az alap, ettől csak indokolt esetben (csakis amennyiben valamelyik szülő alkalmatlan, csökkent szülői képesség ne legyen kizáró tényező) lehessen eltérni.

3. A gyermekek oktatása és szocializációja: A gyermekek nemi alapú iskolai hátrányainak megszüntetése, a fiúk iskolai eredményei és továbbtanulási esélyei a lányokéval azonosak legyenek. Ennek a problémának az oktatáspolitika és a nemek közötti egyenlőség céljai közé emelése. A gyerekek nevelése során olyan készségek erősítése, amelyek ehhez hozzásegítenek, illetve olyan szocializációs minták átadása, amelyek összhangban vannak a többi területen megfogalmazott célokkal is.

4. Az emberek társadalmi jóléte és szerepei: A férfiak felülreprezentáltak a társadalmi jólét számos negatív statisztikájában: egészségi állapot, hajléktalanság, öngyilkosságok stb.; ahogy a nők is felülreprezentáltak a társadalmi jólét számos más negatív statisztikájában. Ezek okainak feltárása, megoldási javaslatok kidolgozása. A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos célok közé emelése. A nők és férfiak régi és új szerepeinek összehangolása. A férfiasságról, nőiességről alkotott társadalmi kép (médiában, kultúrában) kritikája, alakítása.

5. Erőszak elleni küzdelem: A gyerekekkel, nőkkel szembeni és a férfiakkal szembeni fizikai és lelki erőszak elleni fellépés egymással összhangban a nemek közötti egyenlőség részeként, ezek sajátos jellemzőinek feltárása, javaslatok megfogalmazása. A 18 év alatti gyermekek nemi szerv csonkításának betiltása nemre való tekintet nélkül. A nevelési célzatú testi fenyítés jelenlegi jogszabályok szerinti tilalma a gyakorlatban is jusson érvényre. A verbális erőszakkal szembeni fellépés előmozdítása.

6. Nők jogai és egyenlősége, férfiak jogai és egyenlősége, illetve gyermekek jogai és egyenlősége: Az élet minden területén.

7. Szolidaritás és egység: A nők és a férfiak egyenlősége érdekében megfogalmazott célok összehangolása úgy, hogy ezek egymást kiegészítsék, a nők és a férfiak közös érdekén, egymás kölcsönös támogatásán, a nemek közötti egységén alapuljanak. A nemek közötti egyenlőség nemek közötti szolidaritáson alapuló narratívájának képviselete, népszerűsítése, a nemek közötti harcon alapuló narratívák kritikája.